Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Perpuluhan Tambah

Jumlah Set

422

Jumlah Soalan

4220
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Perpuluhan Tambah digit 2 perpuluhan dengan digit 2 perpuluhan tanpa mengumpul semula 0.85 + 0.14 = 0.99 100
2 Perpuluhan Tambah digit 1 perpuluhan dengan digit 1 perpuluhan tanpa mengumpul semula 0.2 + 0.5 = 0.7 3
3 Perpuluhan Tambah digit 1 perpuluhan dengan digit 1 perpuluhan dengan mengumpul semula 0.9 + 0.8 = 1.7 4
4 Perpuluhan Tambah digit 2 perpuluhan dengan digit 2 perpuluhan dengan mengumpul semula 0.36 + 0.59 = 0.95 169
5 Perpuluhan Tambah digit 3 perpuluhan dengan digit 3 perpuluhan tanpa mengumpul semula 0.129 + 0.160 = 0.289 10
6 Perpuluhan Tambah digit 3 perpuluhan dengan digit 3 perpuluhan dengan mengumpul semula 0.994 + 0.234 = 1.228 33
7 Perpuluhan Tambah 1 digit 1 perpuluhan dengan 1 digit 1 perpuluhan tanpa mengumpul semula 8.2 + 1.6 = 9.8 10
8 Perpuluhan Tambah 1 digit 1 perpuluhan dengan 1 digit 1 perpuluhan dengan mengumpul semula 4.4 + 8.7 = 13.1 10
9 Perpuluhan Tambah 1 digit 2 perpuluhan dengan 1 digit 2 perpuluhan tanpa mengumpul semula 3.65 + 3.23 = 6.88 2
10 Perpuluhan Tambah 1 digit 2 perpuluhan dengan 1 digit 2 perpuluhan dengan mengumpul semula 8.58 + 9.67 = 18.25 7