Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Perpuluhan Tambah

Jumlah Set

422

Jumlah Soalan

4220
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
11 Perpuluhan Tambah 1 digit 3 perpuluhan dengan 1 digit 3 perpuluhan dengan mengumpul semula 9.285 + 1.727 = 11.012 14
12 Perpuluhan Tambah 2 digit 1 perpuluhan dengan 2 digit 1 perpuluhan tanpa mengumpul semula 18.5 + 41.3 = 59.8 10
13 Perpuluhan Tambah 2 digit 1 perpuluhan dengan 2 digit 1 perpuluhan dengan mengumpul semula 22.4 + 68.3 = 90.7 10
14 Perpuluhan Tambah 2 digit 2 perpuluhan dengan 2 digit 2 perpuluhan dengan mengumpul semula 91.36 + 57.59 = 148.95 10
15 Perpuluhan Tambah 2 digit 2 perpuluhan dengan 2 digit 2 perpuluhan tanpa mengumpul semula 57.60 + 21.16 = 78.76 10
16 Perpuluhan Tambah 2 digit 3 perpuluhan dengan 2 digit 3 perpuluhan dengan mengumpul semula 14.512 + 11.993 = 26.505 10
17 Perpuluhan Tambah 2 digit 3 perpuluhan dengan 2 digit 3 perpuluhan tanpa mengumpul semula 30.531 + 64.348 = 94.879 10