Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Tambah

Jumlah Set

1617

Jumlah Soalan

16170
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

Pilih :

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
11 Tambah 3 digit dengan 2 digit dengan mengumpul semula 395 + 59 = 454 100
12 Tambah 4 digit dengan 4 digit tanpa mengumpul semula 6200 + 2682 = 8882 100
13 Tambah 4 digit dengan 4 digit dengan mengumpul semula 8511 + 8974 = 17485 100
14 Tambah 4 digit dengan 2 digit tanpa mengumpul semula 2020 + 55 = 2075 100
15 Tambah 4 digit dengan 3 digit tanpa mengumpul semula 2311 + 483 = 2794 100
16 Tambah 5 digit dengan 4 digit tanpa mengumpul semula 12005 + 7531 = 19536 100
17 Tambah 5 digit dengan 5 digit tanpa mengumpul semula 76023 + 22403 = 98426 100
18 Tambah 5 digit dengan 4 digit dengan mengumpul semula 16397 + 9155 = 25552 100
19 Tambah 6 digit dengan 5 digit tanpa mengumpul semula 133672 + 26326 = 159998 100
20 Tambah 6 digit dengan 5 digit dengan mengumpul semula 136822 + 18122 = 154944 10