Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Perpuluhan Tolak

Jumlah Set

896

Jumlah Soalan

8960
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
11 Perpuluhan Tolak 2 digit 2 perpuluhan dengan 2 digit 2 perpuluhan tanpa meminjam 35.95 - 23.21 = 12.74 100
12 Perpuluhan Tolak 2 digit 3 perpuluhan dengan 2 digit 3 perpuluhan tanpa meminjam 23.869 - 22.733 = 1.136 100
13 Perpuluhan Tolak 2 digit 3 perpuluhan dengan 2 digit3 perpuluhan dengan meminjam 93.289 - 46.590 = 46.699 100
14 Perpuluhan Tolak 3 digit 1 perpuluhan dengan 3 digit 1 perpuluhan tanpa meminjam 684.8 - 514.3 = 170.5 100
15 Perpuluhan Tolak 3 digit 1 perpuluhan dengan 3 digit1 perpuluhan dengan meminjam 422.6 - 360.8 = 61.8 100