Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Perpuluhan Darab

Jumlah Set

354

Jumlah Soalan

3540
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Perpuluhan Darab digit 1 perpuluhan dengan digit 1 perpuluhan 0.2 x 0.2 = 0.04 7
2 Perpuluhan Darab digit 2 perpuluhan dengan digit 2 perpuluhan 0.16 x 0.48 = 0.0768 45
3 Perpuluhan Darab 1 digit 0 perpuluhan dengan digit 1 perpuluhan 4.3 x 0.9 = 3.87 2
4 Perpuluhan Darab 1 digit 1 perpuluhan dengan 1 digit 1 perpuluhan 6.8 x 5.5 = 37.4 100
5 Perpuluhan Darab 1 digit 2 perpuluhan dengan 1 digit 2 perpuluhan 3.57 x 5.10 = 18.207 100
6 Perpuluhan Darab 2 digit 1 perpuluhan dengan 2 digit 1 perpuluhan 88.6 x 99.9 = 8851.14 100