Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Tolak

Jumlah Set

873

Jumlah Soalan

8730
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

Pilih :

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Tolak 2 digit dengan 2 digit dengan meminjam 87 - 58 = 29 100
2 Tolak 2 digit dengan 1 digit tanpa meminjam 75 - 4 = 71 39
3 Tolak 2 digit dengan 1 digit dengan meminjam 30 - 7 = 23 34
4 Tolak 2 digit dengan 2 digit tanpa meminjam 62 - 12 = 50 100
5 Tolak 3 digit dengan 3 digit dengan meminjam 909 - 229 = 680 100
6 Tolak 3 digit dengan 3 digit tanpa meminjam 897 - 797 = 100 100
7 Tolak 3 digit dengan 2 digit tanpa meminjam 839 - 19 = 820 100
8 Tolak 4 digit dengan 4 digit tanpa meminjam 8368 - 3136 = 5232 100
9 Tolak 6 digit dengan 5 digit tanpa meminjam 259499 - 43194 = 216305 100
10 Tolak 6 digit dengan 4 digit tanpa meminjam 548467 - 2225 = 546242 100