Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Perpuluhan Tolak

Jumlah Set

896

Jumlah Soalan

8960
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Perpuluhan Tolak digit 1 perpuluhan dengan digit 1 perpuluhan tanpa meminjam 0.8 - 0.5 = 0.3 4
2 Perpuluhan Tolak digit 2 perpuluhan dengan digit 2 perpuluhan tanpa meminjam 0.88 - 0.42 = 0.46 38
3 Perpuluhan Tolak digit 2 perpuluhan dengan digit2 perpuluhan dengan meminjam 0.90 - 0.42 = 0.48 8
4 Perpuluhan Tolak digit 3 perpuluhan dengan digit 3 perpuluhan tanpa meminjam 0.882 - 0.702 = 0.18 10
5 Perpuluhan Tolak digit 3 perpuluhan dengan digit3 perpuluhan dengan meminjam 0.614 - 0.356 = 0.258 12
6 Perpuluhan Tolak 1 digit 1 perpuluhan dengan 1 digit 1 perpuluhan tanpa meminjam 6.9 - 5.1 = 1.8 20
7 Perpuluhan Tolak 1 digit 2 perpuluhan dengan 1 digit 2 perpuluhan tanpa meminjam 5.28 - 2.25 = 3.03 4
8 Perpuluhan Tolak 2 digit 1 perpuluhan dengan 2 digit 1 perpuluhan tanpa meminjam 29.8 - 14.6 = 15.2 100
9 Perpuluhan Tolak 2 digit 1 perpuluhan dengan 2 digit1 perpuluhan dengan meminjam 82.9 - 29.4 = 53.5 100
10 Perpuluhan Tolak 2 digit 2 perpuluhan dengan 2 digit2 perpuluhan dengan meminjam 58.65 - 24.16 = 34.49 100