Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Pandaikan anak anda untuk RM0.16 sahaja sehari - Daftar Sekarang!

Matematik - Perpuluhan Bahagi

Jumlah Set

12

Jumlah Soalan

120
Senarai Pilihan

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Bentuk Soalan Contoh Soalan Jumlah Set Pilihan
1 Perpuluhan Bahagi 1 digit 1 perpuluhan dengan 1 digit 1 perpuluhan tanpa baki 9.6 ÷ 9.8 = 0.98 10
2 Perpuluhan Bahagi 1 digit 1 perpuluhan dengan 1 digit 1 perpuluhan dengan baki 7.7 ÷ 3.8 = 2 baki 1 2